Phòng khám nhận hộ sinh và mổ đẻ cho thú cưng tại phòng khám hoặc tại nhà khách hàng 24/24h.

Một số dấu hiệu thú cưng chuẩn bị sinh

 • Thú cưng buồn biến ăn hoặc bỏ ăn
 • Thú cưng cào ổ
 • Bầu vú có sửa
 • Âm hộ có dịch màu hồng (màu xanh dâu hiệu không tốt)
 • Nên lưu ngày phối giống để dễ theo dõi (58 đến 65 ngày sinh)
 • Trường hợp không sinh được liên hệ 0919207077 mổ tại nhà hoặc hộ sinh

Tuổi thành thục sinh dục và thời gian mang thai

 • Chó đực: 7 - 10 tháng tuổi (chó đực có hiện tượng dịch hoàn ẩn )
 • Chó cái: 7 - 12 tháng tuổi.
 • Sự trưởng thành sinh dục thường xuất hiện sớm ở những giống chó tầm vóc nhỏ và muộn hơn ở những giống chó tầm vóc lớn.
 • Thời gian mang thai: 57 - 63 ngày. Trên chó cái trưởng thành có hiện tượng mang thai giả.

Chu kỳ lên giống

 • Chó thường lên giống 2 lần trong năm
 • Thời gian động dục trung bình: 12 - 20 ngày, để có tỷ lệ thụ thai cao nên phối giống cho chó vào ngày thứ 9 - 13 sau khi xuất hiện những dấu hiệu lên giống đầu tiên.

Số con trong một lứa và tuổi cai sữa

 • Tùy giống lớn con hay nhỏ con, thông thường là 3 - 15 con/lứa. Chó mẹ độ tuổi từ 2 đến 3,5 năm thường cho số con đẻ ra và số con nuôi sống tốt nhất.
 • Tuổi cai sữa chó con: 8 - 9 tuần tuổi

Lưu ý! phải tẩy giun sán và chích ngừa 5 bệnh, 6 bệnh, 7 bệnh đối với chó và 4 bệnh đối với mèo.